Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson besökte högskolan

Rektor Martin Norsell tog idag emot näringsminister Karl Petter Thorwaldsson tillsammans med Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fyra personer tittar på en person med kostym. En person höjer handen och visar något.
Näringsminister Karl Petter Thorwaldsson besökte Borlänge och fick en guidad tur av studenter på Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna

 

Temat för besöket var regionens industrietableringar, med fokus på möjligheter och utmaningar kopplade till detta.

 – I takt med att nyetableringarna ökar i regionen är kompetensbehovet inom flera områden stort, här kan högskolan bidra med utbildningsmöjligheter och kompetensförsörjning på många olika sätt. Genom att samverka med kommunen och länets företag i såväl utbildning som forskning bidrar vi till kunskapsutveckling och samhällsnytta på många olika sätt, vilket näringsministern också fick ta del av vid dagens besök, säger Martin Norsell.

Ministern tillsammans med representanter för Borlänge kommun fick även en visning av sollaboratoriet under guidning av studenterna Shiva Kamalinejad och Rana Abdelmageed, som båda studerar Solenergiteknik, Marieke Rynoson från Energieffektivt byggande och Anton Federov från Energiprogrammet.

Besöket var en del av näringsministerns rundresa i Dalarna för samtal hos en rad företag, Svensk Näringsliv samt fackliga företrädare i länet. Vid besöket deltog även Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan, Jonas Tosteby, vicerektor utbildning och Johanna Strickert, ordförande Dalarnas studentkår.

Senast granskad:
Senast granskad: