Högskolan får ökat anslag för forskning med drygt 20 miljoner kronor

I Regeringens vårändringsbudget 2021 föreslås Högskolan Dalarna få ökat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå med drygt 20 miljoner kronor. Dessutom stärker regeringen upp med drygt 1,7 miljoner till fler utbildningsplatser för sommarkurser.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rektor Martin Norsell
Rektor Martin Norsell

– Det är fantastiskt och vi är väldigt glada över de medel som nu föreslås. Detta blir en mycket viktig förstärkning för högskolans fortsatta utveckling och ett medel att föra utbildning och forskning ännu närmare varandra, Det gör att vi kan satsa framåt och ger goda möjligheter för att utveckla högskolans sammanhållna akademiska miljöer och, på sikt, finna nya, säger rektor Martin Norsell.

Högskolan Dalarna är nu inne i en intensiv period med att implementera den nya strategin. Som ett led i detta är att fortsätta utveckla den akademiska kvaliteten och skapa sammanhållna akademiska miljöer. En miljö med hög kvalitet inom forskning, utbildning och samverkan.

– Detta är ett bevis för att regeringen lyssnat på våra argument som vi framfört under lång tid och att de sätter stort värde på vår forskning och utbildning. För oss är det viktigt att erbjuda utbildningar med tydlig forskningsanknytning som kommer till gagn för våra studenter och bidrar till kunskapskapsutveckling och samhällsnytta, inte minst i Dalarna. Ett utökat anslag gör att vi kan fortsätta utveckla dynamisk och relevant forskning med bäring på utbildning och vice versa. Högskolan Dalarna kommer kunna fortsätta vara en stark aktör regionalt, nationellt och internationellt, säger rektor Martin Norsell

Förutom förslag på ökat anslag för forskning föreslås även drygt 1,7 miljoner för att möjliggöra för fler att läsa sommarkurser.

– Med anledning av osäkerheten på arbetsmarknaden är det glädjande att kunna ge fler ökade möjligheter att utbilda sig. Vi ser kontinuerligt över hur vi på bästa sätt kan ta vårt samhällsansvar och bidra till att ge fler människor möjlighet att utbilda sig. Genom till exempel sommarkurser kan vi ge möjlighet att bredda studierna till andra områden eller att vidareutbilda sig, avslutar rektor Martin Norsell.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: