Högskolan Dalarna manifesterar för att stärka och öka kunskapen om demokrati

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I år är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. Regeringen genomför därför en nationell satsning för att genom olika insatser främja deltagande och delaktighet i demokratin, öka kunskapen och stärka demokratins motståndskraft.
Martin Norsell undertecknar ett papper

En del i denna satsning är Deklarationen för en stark demokrati som rektor Martin Norsell signerade under torsdagen för att manifestera Högskolan Dalarnas ansvar och fortsatta engagemang för en stark och uthållig demokrati.

Genom att underteckna deklarationen tar Högskolan Dalarna ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Undertecknandet visar också på att Högskolan Dalarna också tar aktivt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.
 
– För Högskolan Dalarna är det en självklarhet att ta ställning för demokrati och människors lika värde. Diskussionen måste hållas levande om vad ett gott samhälle är och vad som krävs för att nå dit. Som högskola ska vi vara drivande i att skapa samtal som är öppna för ifrågasättande men som samtidigt värnar de akademiska värdena. Högskolan är en naturlig arena och dialogpartner för den här typen av möten och samtal, och dockar väl i den utbildning och forskning som lärosätet bedriver, säger rektor Martin Norsell.


 
I Högskolan Dalarnas deklaration finns åtagande om att fortsätta bedriva utbildning, forskning och samverkan med fokus på demokrati, interkulturalitet, civilsamhälle, segregation, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vidare kommer Högskolan Dalarna erbjuda ett antal aktiviteter med demokratifrågor i centrum. En av dessa aktiviteter var torsdagens webbinarium Social hållbarhet ur ett integrationsperspektiv som var en av programpunkterna under Dalarna Demokrativecka 2021 som pågår 3-10 juni.
 
– Högskolan Dalarnas forskning och utbildningar ska bidra till ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer. Vi ska synliggöra och motarbeta orättvisor i samhället, men också skapa medvetenhet om de fördomar som finns hos oss själva, avslutar rektor.

Senast granskad:
Senast granskad: