Hög kvalitet på Högskolan Dalarnas specialistsjuksköterskeutbildning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i veckan publicerat det slutliga resultatet av sin utvärdering av utbildningar på avancerad nivå inom specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Högskolan Dalarnas utbildning får det samlade omdömet hög kvalitet.
Porträtt Ingela Wiklund
Ingela Wiklund, prefekt vid institutionen för hälsa och välfärd. Madelene Håll

Bedömningen av utbildningens kvalitet har gjorts utifrån bedömningsområdena förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, studentperspektiv samt arbetsliv och samverkan. Högskolan Dalarnas Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska får av UKÄ det samlade omdömet hög kvalitet. Den anmärkning UKÄ lämnar är att högskolan bör fortsätta arbeta aktivt för att säkerställa att studenterna även får möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hemsjukvård.

Inom bedömningsområdet studentperspektiv framgår det att studenterna erbjuds att vara aktiva i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande och de flesta studenter anger att de är nöjda med sin utbildning. Studenterna har en god relation till lärarna, de får feedback inom rimlig tid och det är lätt att få kontakt. Upplägget med en nätbaserad utbildning, med inslag av fasta fysiska träffar, är uppskattat och det skapar en flexibilitet för studenterna.

– Det här omdömet förtjänar verkligen alla lärare inom utbildningen som arbetar hårt med kvaliteten, har stort studentfokus och lägger mycket tid på att lösa praktiska detaljer. Det är också otroligt viktigt att vi har en så god relation med den kliniska expertis vi samverkar med för att ge studenterna de bästa förutsättningarna och för att utbildningen ska hålla den höga kvalitet som den gör, säger Ingela Wiklund, prefekt vid institutionen för hälsa och välfärd.

I utlåtandet lyfter UKÄ att Högskolan Dalarna samverkar med omgivande samhället på varierande sätt. Det VFU-råd som högskolan har med Region Dalarna där frågor kring programmet och förändringar i arbetslivet diskuteras lyfts fram som ett positivt exempel. Det faktum att utbildningen ges på distans innebär att lärosätet även samverkar med övriga regioner i landet.

Senast granskad:
Senast granskad: