Gymnasieelever testar på att vara forskare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under hösten, har gymnasieelever från Dalarna, Gävleborg och Västmanland fått testa på hur det är att vara forskare. Gymnasieforskarskolan är en möjlighet för gymnasieelever att under en vecka ingå i en forskargrupp och lösa en uppgift kopplat till exempelvis hållbarhet eller energi.
Tjej står vid maskin.
Johnér Bildbyrå AB / Linnea Ronström

Upplägget för gymnasieforskarskolan är att gymnasieelever under en vecka får delta i en forskargrupp som består av klasskamrater och ibland också elever från en annan gymnasieskola. Att jobba i mixad grupp gör arbetet ännu lite mer spännande och ökar erfarenhetsutbytet mellan skolorna.

Varje forskningsgrupp får sedan en uppgift som ska lösas under dagarna med stöd av en handledare som är specialist på området. Handledarna är forskare, lärare och studenter från Högskolan Dalarna som stöttar eleverna. Veckan avslutas sedan med en redovisning där grupperna får presentera sina resultat och konstruktioner.

Målet med veckan är att eleverna ska få ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik, samt inspireras till studier vid universitet eller högskola efter gymnasiet. Gymnasieforskarskolan har under hösten 2022 haft deltagare från skolor i Gävle, Falun, Edsbyn och Vansbro som läser teknik och naturvetenskap.

Ljungbergsfonden investerar i ungdomar för att de ska få möjlighet att skaffa sig spetskompetens inom naturvetenskap och teknik och möjliggör för Högskolan Dalarna att genomföra veckorna.

– Vi vill att fler gymnasieelever ska se möjligheten med högre studier och forskning som i framtiden kan möjliggöra kompetensförsörjning till våra lokala och regionala företag, säger Therese Olsson, adjunkt i byggteknik vid Högskolan Dalarna som tillsammans med Stina Johansson, Högskolan Dalarna ansvarar för gymnasieforskarskolan.

Senast granskad:
Senast granskad: