Forskarskola inom hållbar stadsutveckling utökas

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskarskolan Future Proof Cities med fokus på hållbar stadsutveckling för medelstora städer beviljas 12,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling).
Solceller blå himmel moln

Projektet drivs sedan 2020 i samarbete mellan Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens Universitet.

Målet med utvidgningen av Future Proof Cities är att rekrytera sju nya företagsdoktorander och utbilda nästa generations experter i hållbar stadsutveckling med ett ökat fokus på klimatanpassning och infrastruktur. Internationella och tvärvetenskapliga samarbeten ska bidra till forskarnas kompetens och till forskningens genomslagskraft.

– Vi är väldigt glada för möjligheten att utöka antalet doktorander inom forskarskolan Future Proof Cities. Det stärker vår satsning kring hållbar stadsutveckling med nyckelaktörer i regionen som också har målet att bidra till klimatneutrala städer, säger Chris Bales, projektledare för forskarskolan vid Högskolan Dalarna.

För Högskolan Dalarna innebär det fler regionala samarbeten med näringslivet de kommande åren. Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling), som ger medel för forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Även deltagande företag och organisationer från näringslivet och deltagande lärosäten går in med medel som ger den totala budgeten 31,2 miljoner kronor för forskarskolan.

Future Proof Cities - Forskning om hållbara städer​

Företagsforskarskolan Future Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och projekten prioriterar medelstora städer. Det är en dialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar där hållbar utveckling är centralt. Forskarskolan har tio aktiva doktorander inom olika projekt

Senast granskad:
Senast granskad: