En historisk dag: Nu startar bygget av högskolans nya campus

Byggnationen av högskolans nya campus i Borlänge är igång. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare, färdigt till höstterminen 2024. Högskolans nya campus möter framtida behov och skapar möjligheter för fortsatt utveckling inom utbildning och forskning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

3 svartklädda personer och en ljust klädd person står bredvid varandra och pratar.
Representanter från Diös Fastigheter, NCC och Borlänge kommun talade i samband med byggstarten samt högskolans rektor. Ulrika Lundholm Ericsson

– Att stå här idag, är en stor och viktig milstolpe för Högskolan Dalarna. Efter 31 år i våra nuvarande lokaler ser vi framemot en stor inflyttningsfest 2024. Det här är det roligaste man kan få göra som rektor, vara med vid byggstarten av ett helt nytt campus, säger Martin Norsell, högskolans rektor.  
 
Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler på Röda vägen i Borlänge har använts sedan 1990-talet. För cirka fem år sedan identifierades ett behov att renovera och lyfta lokalerna till en bättre standard, alternativt hitta en ny lokalisering för hela högskolans verksamhet i Borlänge. Nya Campus Borlänges centrala placering längs Stationsgatan i Borlänge skapar nya förutsättningar och öppnar upp för nya former av samverkan.    
 
Lärmiljöerna står för den största förändringen jämfört med nuvarande campus. Lärosalar och grupprum utformas och utrustas för nästa generationens lärande med fokus på förutsättningar för aktivt lärande och nya pedagogiska metoder. De första studenterna välkomnas till den nya högskolebyggnaden i samband med terminsstart 2024.  
 
Hållbarhet är ett av ledorden i byggprojektet. Byggnaden kommer ha en optimerad energi- och resursanvändning och kommer också att  miljöcertifieras. Stora delar av fasaden mot den soliga parksidan förses med solceller som kommer att täcka en del av verksamhetens elbehov. 
 
Fastighetsägaren Diös utvecklar den nya högskolebyggnaden i nära samverkan med högskolan och byggentreprenören NCC genom partnering. Arkitekt för bygget är Borlängeföretaget Archus. 
 

Gatuvy med en beige byggnad med träd utanför.
Vy över nya Campus Borlänge från Stationsgatan, Borlänge Illustration av Archus
En hand håller i en sax och klipper av ett lila band.
Ett band klipptes för att markera byggstarten, nästa gång band klipps på samma plats är i samband med invigningen 2024. UllesÖgonblick
Senast granskad:
Senast granskad: