Årets bästa uppsats på temat hållbar utveckling: estetiskt tilltalande och hållbara förpackningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Andrea Čabajová och Jakub Košík heter vinnarna av årets bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling som årligen delas ut till studenter på Högskolan Dalarna. Priser består av ett resebidrag på 10 000 kr.
Ett par som sitter på en bänk och ler
Privat

Andrea och Jakub har läst på Högskolan Dalarnas magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus. De har i sin uppsats undersökt hur estetiken i hållbara förpackningsmaterial påverkar kundernas preferenser i Slovakien, ett land med lågt miljöprestandaindex (EPI) i Europeiska unionen. 

– Vi ville genom vår uppsats belysa problemet med den överdrivna ansamlingen av plastavfall som är ett resultat av alla plastförpackningar som konsumeras dagligen och bidra med en lösning. Vi valde att fokusera på återvunnet papper, vilket är ett hållbart förpackningsmaterial som inte belastar naturen i samma utsträckning som plast. Problemet med detta material är att det sällan tilltalar konsumenter visuellt. I vår uppsats fokuserade vi därför på hur man kan göra dessa förpackningar mer visuellt tilltalande genom användandet av grafiska, strukturella och informativa element. Vårt resultat ger riktlinjer för hur man kan utveckla hållbara och attraktiva förpackningar utifrån slovakiska konsumenters preferenser. 

Hur önskar ni att det ni har kommit fram till i ert examensarbete används i framtiden? Vem tror ni kan ha användning av de slutsatser som du har dragit?

– Vi hoppas att vårt arbete bidrar till fler diskussioner om miljöproblemet med plastförpackningar och att fler företag vidtar åtgärder för att begränsa sin användning. Studien riktar sig främst till grafiska designers, entreprenörer och företagsledare och vi hoppas att vår studie inspirerar till utvecklandet av innovativa och hållbara förpackningar som bidrar till en hållbar framtid.

Vad kommer ni använda stipendiet till?

– Vi vill använda stipendiet till en miljökonferens relaterad till hållbara förpackningar och dess framtid för att få mer information och kunskap inom detta område. Vi tror att denna möjlighet kan hjälpa oss att träffa nya människor med liknande intressen och som också vill bidra till en bättre framtid.

Juryn som utsett det vinnande bidraget har bestått medlemmar från Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling, och deras motivering lyder:

"Andrea Čabajová and Jakub Košík’s examensarbete studerar estetiken i hållbara förpackningsmaterial enligt kundernas preferenser i Slovakien, ett land med lågt miljöprestandaindex (EPI) i Europeiska unionen. Tillsammans med det unika kunskapsbidraget till forskning om hållbar utveckling har deras resultat potential att positivt påverka företag i övergången till mer hållbara produkter och, i sekundär mening, till en mer hållbar leveranskedja. Forskningen erbjuder också flera samhällsfördelar, men kanske ligger de stora fördelarna i att studien bidrar till att ge korrekt och tilltalande hållbarhetsinformation till konsumenten."

Här finns magisteruppsatsen att läsa

This page in english

Senast granskad:
Senast granskad: