Anmälan till nationellt möte för forskarutbildningsansvariga inom vårdvetenskap/omvårdnad

Här anmäler du dig till "Nationellt möte för forskarutbildningsansvariga inom vårdvetenskap/omvårdnad". Syftet med detta möte är att stärka samarbetet i forskarutbildning mellan lärosäten på nationell nivå.

Jag kommer att delta följande datum:

Logi och middag på Scandic Hotell betalas av mötesdeltagarna.

Senast granskad:
Senast granskad: