Licentiatseminarium

Karen Stormats försvarar sin licentiatuppsats

Karen Stormats försvarar sin licentiatuppsats "Flipp i tal och handling. En fallstudie om undervisningsmetoder i flipp i tre gymnasielärares tal och handlingar."

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 4

Respondent: Karen Stormats

Titel: Flipp i tal och handling. En fallstudie om undervisningsmetoder i flipp i tre gymnasielärares tal och handlingar.

Opponent: Catarina Player-Koro, docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Senast granskad: