En samtids- och framtidsrelevant historiedidaktisk forskning

På Högskolan Dalarna i Falun den 11–12 maj 2022 sker den den 15:e konferensen med Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning.

Den globala uppvärmningen, tilltagande sociala klyftor, segregation, sexism, rasism, utvecklingen av artificiell intelligens, stora grupper av människor på flykt, tilltagande digitalisering, uttryck för en ökad polarisering, ett nytt medielandskap, tilltro/misstro till centrala samhällsinstitutioner – i samtiden diskuteras en rad betydelsefulla samhällsfrågor.

I flertalet fall handlar frågorna inte bara om oss som lever just här och nu; i förlängningen anar vi även hur vårt sätt att förhålla oss till dessa utmaningar, och till de historiska narrativ som omger dem, kommer att forma livsvillkoren för framtida generationer av medborgare.

Hur tar vi inom det historiedidaktiska fältet oss an dessa utmaningar teoretiskt, innehållsligt, begreppsligt, empiriskt och metodmässigt? På vilka sätt är den forskning vi genomför angelägen i ett samtids- och framtidsperspektiv? Är den det? Vilka historiedidaktiska frågor är relevanta i samtiden och för framtiden och hur arbetar vi vidare med dessa?

Vi hoppas att konferensens tematik kan leda till fruktbara samtal och diskussioner om historie­didaktikens roll och funktion.

Vi vill särskilt uppmuntra bidrag som diskuterar och problematiserar någon eller flera av dessa frågor. Under de två dagarna kommer det finnas utrymme för:

  • att ventilera papers med läsare
  • att presentera posters
  • kortare presentationer av aktuella forskningsprojekt.

Skicka in abstracts senast den 10 april via länken https://axacoair.se/go?lj21VQIs

I händelse av att ett urval behöver göras kommer vid sidan av konferensens tematik och bidragets kvalitet, särskild hänsyn att tas till mångfald och bredd beträffande undersökningsområde, teori och metod, samt till doktorander.

I programmet kommer även några större aktuella forskningsprojekt presenteras inför en större publik av verksamma lärare. Konferensen avslutas med ett panelsamtal runt konferensens övergripande tema.

Anmälan

Din anmälan till konferensen vill vi ha senast 10 april. Anmäl dig till konferensen via https://axacoair.se/go?Mk2424qv

Program och ytterligare information om konferensen anslås senare och skickas även via mail till alla anmälda deltagare.

Kostnad för konferensen

Deltagaravgift 1.500 kronor exkl. moms

Deltagaravgift för Doktorander 800 kronor exkl. moms

Deltagaravgift för anställda vid Högskolan Dalarna 800 kronor exkl. moms

Önskar ni vara med på middagen 11 maj tillkommer en kostnad om 500 kronor exkl. moms.

Avbokning mot full återbetalning måste ske senast 29 april. Därefter ingen återbetalning.

Keynote-talare

Keynote-talare detta år är professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder. Hon har under många år bedrivit forskning och undervisning inom områden som medicinhistoria, epidemihistoria, miljöhistoria, högerextremism, historieundervisning, historiebruk och historiedidaktik.

För vidare information se May-Brith Ohman Nielsen - Universitetet i Agder (uia.no)

Praktisk information

Vi utgår från att vi denna gång kan träffas på plats i Falun, men följer förstås Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är beredda att styra över till zoom om så skulle bli nödvändigt.

Bokning av hotell

Scandic Lugnet Hotel erbjuder konferensdeltagare rum för 1 090 kr per natt. Bokning av rum sker via Scandics hemsida eller genom att ringa Scandic centralbokning på 08-517 517 00, tonval 1 

Kod:  BHDK110522

Sista dag för bokning: 11 April 2022

Scandics hemsida www.scandichotels.se (extern webbplats)


Varmt välkommen till Falun hälsar historiedidaktikerna vid Högskolan Dalarna i samarbete med Institutionen för Kultur och samhälle och Institutionen för lärarutbildning.

Konferensspråk är skandinaviska språk och engelska. 

Organisationskommitté: Anders Persson och Anders Blomqvist, institutionen för kultur och samhälle, Mikael Berg och Maria Deldén, institutionen för lärarutbildning

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Anders Persson
Lektor i historia vid högskolan Dalarna
Ordförande Historielärarnas förening
ape@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: