Stöd och resurser för studenter

Högskolan erbjuder fler olika typer av stöd för studenter som studerar vid högskolan. Från stöd i att referera till vetenskaplig litteratur och språkstöd till karriärvägledning och stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Studieverkstaden

Studieverkstaden har ambitionen att samla, samordna och tillgängliggöra högskolans stödfunktioner på ett ställe, så att studenter snabbt och enkelt ska hitta just det stöd de behöver. I studieverkstaden ingår många av de aktiviteter som ges som stöd för studenter av de funktioner som nämns här.

Studieverkstaden

Biblioteket

På biblioteket kan studenter förutom att låna böcker och annan litteratur få hjälp med att söka, värdera och referera till vetenskaplig litteratur. Biblioteket erbjuder drop-in-handledning via Zoom hela terminen.

Om du vill boka undervisning i informationssökning till dina studenter kan du göra det genom att skicka e-post till bibinfo@du.se. Undervisningen bygger på att studenterna ska utveckla sin kompetens i att på egen hand söka, värdera och använda information källkritiskt inom sitt ämnesområde.

Information om bibliotekets undervisning

Biblioteketets startsida

Studie- och karriärvägledning

Studie- och vägledning kan handla om allt från val av utbildning inför studierna, stöd i att skapa mål för arbetslivet under studierna och förbereda för yrkeslivet till att medvetandegöra och presentera studenternas kompetens efter avslutade studier. Studie- och karriärvägledningen informerar regelbundet om att studera och praktisera utomlands vid våra partneruniversitet och om de praktikmöjligheter som finns.

Om du vill ha stöd av studie- och karriärvägledningen genom att erbjuda exempelvis workshops för studenter i din kurs kan du kontakta oss via support@du.se.

Studie- och karriärvägledning

Språkstöd

Under terminerna erbjuder Språkstödet hjälp och stöd med text på svenska och engelska för studenter genom både aktiviteter och bokad handledning. 

Språkstödet

Studenthälsan

Studenter med behov av stöd under studietiden kan du vända sig till studenthälsan som består av kuratorer, högskolepräst och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Vi som arbetar på studenthälsan har tystnadsplikt och det kostar inget att delta i våra aktiviteter.

Studenthälsan

Studentkurator

Studentkuratorerna kan stötta studenter med samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende eller annat som påverkar dina studier. Studentkuratorerna erbjuder också enskilda samtal samt gruppaktiviteter, föreläsningar och workshops för att främja välmående och ge möjlighet till personlig utveckling.

Du som lärare kan alltid kontakta studentkuratorerna för att få hjälp och stöd i hur du kan stötta och hjälpa studenter, och vilket stöd vi kan erbjuda.

Studentkurator

Högskolepräst

Studenter kan boka samtal med en högskolepräst om de vill prata med någon. Samtalen kan handla om precis vad de vill. Studenter kan vända dig till högskoleprästerna oavsett egen tro eller livsåskådning och behöver inte tillhöra någon kyrka eller samfund, alla är välkomna. 

Högskolepräst

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Studenter som har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan få stöd under sin studietid hos oss. Vilket stöd studenter kan få beror på vilket hinder deras funktionsnedsättning innebär i studierna. Vi försöker alltid att föra en dialog tillsammans med dig som lärare för att tillsammans se vilka stödinsatser som kan passa i din kurs utifrån studentens förutsättningar.

Exempel på stöd som studenter kan få och hur de ansöker om stöd hittar de på sidan för Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på studentwebben.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Senast granskad: