Så gör du inköp

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet och omfattas av lagen om offentlig upphandling.

För våra vanligaste inköp, till exempel litteratur och datorer, har vi upphandlade avtal och särskilda beställningsrutiner.

Olika avdelningar inom högskolan ansvarar för avtalen – allt du behöver göra är att följa beställningsrutinerna.

De allra vanligaste inköpen – från A till Ö

Ergonomiska hjälpmedel

It-utrustning

Kommunikationsbyråtjänster

Kontorsmöbler

Kontorsmaterial

Litteratur – via högskolans centrala beställning

Litteratur – direkt från leverantör (avropa.se)

Mobiler och mobilabonnemang

Profilprodukter

Resekort (förmån)

Terminalglasögon (förmån)

Tjänsteresor (tågbiljetter, hotellrum och liknande)

Övriga inköp  

Några exempel:

  • blommor
  • catering
  • inredning
  • konsultstöd
  • teknisk utrustning
  • med mera. 

Kontakta upphandlingsenheten för råd och stöd.

Viktigt!

"Som medarbetare är du skyldig att känna till och följa våra regler för upphandling.

Brott mot lagen om offentlig upphandling kan bland annat leda till ogiltigförklarade avtal, upphandlingsskadeavgifter och ett skadat förtroende för Högskolan Dalarna."

Ur Policy för upphandling

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för ekonomi och upphandling
Senast granskad: