Inköp av litteratur

Beställningsformulär för inköp av böcker.

I det här formuläret kan du beställa upp till 3 böcker för inköp. 

Formuläret skickas till central beställare, order går iväg till attestant och efter attest går order till leverantör. En varumottagning görs centralt och därefter distribueras böcker till mottagare.

Kontaktuppgifter:


Bok 1


Bok 2


Bok 3


Senast granskad:
Senast granskad: