Datorer och programvaror

Vårt interna hyrdatorsystem innebär snabba leveranser, stor flexibilitet och en låg hyreskostnad.

Varje fysisk datorarbetsplats är utrustad med dockningsstation, bildskärm, tangentbord och mus. Ibland delar flera medarbetare på samma datorarbetsplats.

Avdelningen för IT och digital infrastruktur sköter inköpen, ansvarar för att utrustningen fungerar och byter ut den när det behövs.

Beställning av hyrdator via närmaste chef

Du som är chef beställer hyrdatorer till dina medarbetare via ett webbformulär.

Programvaror

Varje hyrdator är laddad med operativsystemet Windows 10, Office 365-paketet och andra licenser som är gemensamma för alla inom högskolan.

Du når dessa via företagsportalen som du hittar via Windows-ikonen på din dator.

Behöver du köpa in andra programlicenser eller annan IT-utrustning? Kontakta avdelningen för IT och digital infrastruktur.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för IT och digital infrastruktur
Senast granskad: