Arbetsmiljö och samverkan inom ILU

Här hittar du information om hur institutionen för lärarutbildning arbetar med arbetsmiljö och samverkan.

Nytt arbetstidsavtal

Det nya arbetstidsavtalet diskuterades inom ILU under hösten 2023 i olika forum - APT, ledningsgrupp, strategisk grupp för lärarutbildning etc. 

Nytt arbetstidsavtal är signerat - Högskolan Dalarna (du.se)

APT (arbetsplatsträff)

APT sker per avdelning vid fyra tillfällen per termin där avdelningschefen är sammankallande.
På APT tas arbetsmiljö upp som en stående punkt.

Lokal arbetsmiljökommitté

Mötet avser information och frågor kring institutionens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Lokal arbetsmiljökommitté sammanträder två ggr per termin. Medverkande är prefekt, HR-specialist, fackliga representanter och institutionsadministratör. Dagordningen publiceras en vecka innan mötet.

Från och med 27 mars upphör lokal arbetsmiljökommitté som mötesforum.
För mer info: Lokal info och lokal arbetsmiljö upphör

Datum för VT24: 28/2, 18/4.
Tid: 14:00-15:00.

Dagordningar och protokoll, lokal arbetsmiljökommitté

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljörond sker en gång per år (november). Medarbetarna inom ILU kommer att få ett mejl cirka två veckor innan ronden, för att kunna meddela och samla ihop eventuella ärenden/synpunkter. 

Protokoll fysisk arbetsmiljörond 2023

Vid upplevda brister i arbetsmiljön

I första hand skall du vända dig till din chef om du upplever brister i arbetsmiljön. Om du av någon anledning inte har möjlighet till det så kan du ta kontakt med prefekt. ILUs fackliga representanter kan också vara ett stöd. 

Ledningen är tacksam för synpunkter, för ständigt kunna förbättra och utveckla ILUs arbetsmiljö.

Fackliga representanter vid ILU

Skyddsombud

  • Camilla Söderberg, huvudskyddsombud csd@du.se
  • Michael Toivio, huvudskyddsombud mto@du.se

 

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet på Högskolan Dalarna

 

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: