Nytt arbetstidsavtal är signerat

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det 24 år gamla arbetstidsavtalet läggs åt sidan och ersätts av ett nytt lokalt avtal från och med 1 januari 2024.

Det nya lokala arbetstidsavtalet för lärare och övrig undervisande personal är tecknat mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren för att ska skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och balans över året mellan olika arbetsuppgifter.

– Äntligen har vi ett nytt avtal på plats som ger en god grund för än bättre facklig samverkan. Detta är för oss en viktig milstolpe och glädjande för alla parter, säger Martin Norsell, rektor.

Processen har pågått under ett års tid. Det nya avtalet skapar förutsättningar för att bygga ett ännu starkare lärosäte där forskning och utbildning knyts än mer samman vilket stärker de akademiska grundvärdena. Det innebär även att varje institution på tydligare sätt kan få överblick och kan styra sin egen verksamhet utifrån de förutsättningar som finns. 

Tjänsteplaneringen är en viktig komponent för att kunna följa upp både intäkter och kostnader. Arbetstidsavtalet har därför behövt förtydligas för att kunna tjänsteplanera på rätt sätt.

– Det har varit en konstruktiv process som präglats av samförstånd mellan representanterna för arbetsgivare och arbetstagare. Båda parter har arbetat för att hitta lösningar på de utmaningar som uppkommit under processen gång. Det nya avtalet ger utrymme för större flexibilitet och bygger i större utsträckning på tillit mellan parterna än nuvarande avtal. Det skapar en stabil grund för fortsatt utveckling av lärosätet, säger Jörgen Elbe, prorektor, som har lett arbetet.

Senast granskad:
Senast granskad: