Utveckling av ett strategiskt partnerskap med SEB

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nyligen deltog prefekt Joakim Storck, programdirektör Illias Thomas och 32 studenter från Business intelligence (1 årig magister) och Data Science (2 årig master) programmen i en workshop som hölls av SEB.

Syftet var att påbörja bildandet av ett strategiskt partnerskap med SEB för att involvera dem i programmen via t ex gästföreläsningar, examensarbeten, praktik med mera.

Den 3 timmar långa workshopen gav studenterna möjlighet att nätverka med och lära av SEB:s personal inom områdena HR, datahantering och marknadsföring.

Business Intelligence programsida (på engelska)

Data Science programsida (på engelska)

SEB:s inlägg angående workshopen på LinkedIn

Två personer
Ilias Thomas, universitetslektor vid Högskolan Dalarna tillsammans med anställd på SEB. Joakim Storck
Kontakt
Ilias Thomas
Universitetslektor data och informationshantering
Senast granskad:
Senast granskad: