Studenterna planerar ett område med 100-200 bostäder i Tunsta, Insjön

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 15 maj var det en utställning i Insjön med studenter i årskurs 1 på Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, Byggingenjörsprogrammet och Byggteknik – Produktion och förvaltning.

Studenterna hade till uppgift att planera ett område i Tunsta, Insjön med 100-200 bostäder samt att rita en bostad och olika typer av ritningar till denna. De cirka 50 studenterna var fördelade in i 12 grupper.

Fokus har varit på platsens förutsättningar, ekologisk och social hållbarhet samt gestaltning och studenterna har fått olika målgrupper och stadsplanemönster att ta hänsyn till.

Under utställningstillfället deltog representanter från Leksands kommun och Leksandsbostäder som jury och gick runt och bedömde studenternas arbeten. Fyra grupper valdes ut av juryn och fick presentera och en vinnare valdes ut. Även folkets pris delades ut och vinnaren röstades fram av alla deltagare under utställningstillfället. 

Vinnarnas uppmärksammades både på Leksand Kommuns hemsidan samt i Siljan News (se länkar nedan)

Leksand Kommun

Siljan News

En av studenterna som deltog under dagen har tidigare varit intervjuade för högskolans ’Träffa våra studenter’:

Joacim

Läs även mer om studenter som läst Byggingenjörsprogrammet och Byggteknik – Produktion och förvaltning:

Kristin
Tommy

Personer som tittar på en utställning.
Therese Olsson
En grupp människor som tittar på en utställning.
Therese Olsson
Therese Olsson
Universitetsadjunkt byggteknik
Senast granskad:
Senast granskad: