Forskningens dag 2023 – Datavetenskaper

Under Forskningens dag hölls fyra presentationer inom temat ”Data analytics”.
Presentatör bredvid skärm
Madelene Håll

Docent Moudud Alam som också är forskningssamordnare beskrev forskningsområdet data analytics samt de kurser som ges på master- och doktorandnivå. Under 2022 lämnades ca 22 ansökningar om forskningsprojekt, ca 47 forskningsartiklar publicerades och 2 doktorander avlade doktorsexamen. Moudud avslutade sin presentation med en tankeväckande paradox för oss att överväga.

Professor William Wei Song presenterade "Exakthet i dataanalys med domänkunskap". Allt är idag digitaliserat och därför blir kunskapshantering via kunskapsinformationssystem en framgångsfaktor när man försöker leverera fördelar till organisationer och medborgare (t.ex. transportsystem, sjukvård, förvaltning av vindkraftsparker, etc).

Professor Yves Rybarczyk presenterade ”Microdata Analysis: concept and application for air quality research”. Yves tog oss igenom de olika stegen av datainsamling, förberedelse och förbearbetning, datalager, multidimensionell modellering, dataanalys och prediktion. Han visade sedan hur dessa steg har tillämpats på en fallstudie genomförd i Quito, Ecuador angående COVID19:s inverkan på luftkvaliteten.

Professor Lars Rönnegård presenterade ”Surfa på den tekniska revolutionen inom animalieproduktionen”. Lars gjorde en intressant start med att visa ett flygfoto över sin hembygd för att illustrera spridningen av jordbruksmark och vattentillgång. Sverige behöver ha ökad självförsörjning, särskilt inom animalieproduktionen. Således har en maskininlärningsmetod skapats för att låta jordbrukare spåra alla sina nötkreatur i realtid, t.ex. för att upptäcka sjukdomar. En annan studie som presenteras är att titta på virtuella stängsel för boskap, medan ett annat projekt kommer att titta på klimatförändringar och djursjukdomar speciellt relaterade till renskötsel.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: