Här är valresultatet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Valet till institutionernas ledningsråd är nu avslutat. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna i ditt IL.
Person håller i ett lila papper med texten "Framtid".
De nya ledamöterna tillträder 1 januari 2023. Madelene Håll

Valdeltagandet varierade mellan de olika institutionerna, där institution institutionen för kultur och samhälle hade högst valdeltagande med 48 procent. Totalt använde 50 procent av de röstberättigade sin röst och möjlighet att påverka.

De nya ledamöterna tillträder 1 januari 2023.

Institutionen för hälsa och välfärd:

  • Lena Dahlberg:
    Jag är docent i socialt arbete och har arbetat på Högskolan Dalarna sen 2009. Främst undervisar jag i socionomprogrammet, men är även involverad i undervisning i omvårdnad. Jag leder flera forskningsprojekt om äldre personers levnadsvillkor, ofta i samverkan med praktiken, och handleder sju doktorander. För närvarande är jag ledamot i Forskarutbildningsnämnden och i Institutionens Forskarutbildningsutskott. Jag har erfarenhet av arbete vid andra lärosäten och FoU-enheter.

  • Renée Flacking:
    Jag har arbetat som lektor i omvårdnad sedan 2010, varit avdelningschef, suttit i styrgruppen för forskningen inom hälsa och välfärd, samt i högskolestyrelsen. Jag har framför allt arbetat med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. De frågor som jag främst vill verka för är en tydlig utbildnings- och forskningsstrategi, stödjande strukturer för tvärvetenskapliga samarbeten, samt stöd för ökad delaktighet och känsla av sammanhang.

  • Maria Svedbo Engström:
    Jag har arbetat vid HDa sedan 2010 och är nu klinisk lektor mot Region Dalarna, ett uppdrag fokuserat på samverkan. Samverkan för, och mellan: forskning kring patientperspektiv, kliniskt kvalitetsarbete och VFU i sjuksköterskeprogrammet där jag är examinator i två kurser och ansvarig för Nationell klinisk slutexamination (NKSE), ett nationellt samarbete där jag är styrelseledamot. Jag vill bidra till IL med fokus på samverkan för kvalitet i VFU och forskningsanknytning i klinik och utbildning.

Se samtliga valda ledamöter till övriga IL

Senast granskad:
Senast granskad: