Här är valresultatet / Results from the recent election

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Valet till institutionernas ledningsråd är nu avslutat. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna i ditt IL.
Person håller i ett lila papper med texten "Framtid".
De nya ledamöterna tillträder 1 januari 2023. Madelene Håll

Valdeltagandet varierade mellan de olika institutionerna, där institution institutionen för information och teknik hade högst valdeltagande med 56 procent. Totalt använde närmare 50 procent av de röstberättigade sin röst och möjlighet att påverka.

De nya ledamöterna tillträder 1 januari 2023.

Institutionen för hälsa och välfärd:

 • Lena Dahlberg:
  Jag är docent i socialt arbete och har arbetat på Högskolan Dalarna sen 2009. Främst undervisar jag i socionomprogrammet, men är även involverad i undervisning i omvårdnad. Jag leder flera forskningsprojekt om äldre personers levnadsvillkor, ofta i samverkan med praktiken, och handleder sju doktorander. För närvarande är jag ledamot i Forskarutbildningsnämnden och i Institutionens Forskarutbildningsutskott. Jag har erfarenhet av arbete vid andra lärosäten och FoU-enheter.

 • Renée Flacking:
  Jag har arbetat som lektor i omvårdnad sedan 2010, varit avdelningschef, suttit i styrgruppen för forskningen inom hälsa och välfärd, samt i högskolestyrelsen. Jag har framför allt arbetat med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. De frågor som jag främst vill verka för är en tydlig utbildnings- och forskningsstrategi, stödjande strukturer för tvärvetenskapliga samarbeten, samt stöd för ökad delaktighet och känsla av sammanhang.

 • Maria Svedbo Engström:
  Jag har arbetat vid HDa sedan 2010 och är nu klinisk lektor mot Region Dalarna, ett uppdrag fokuserat på samverkan. Samverkan för, och mellan: forskning kring patientperspektiv, kliniskt kvalitetsarbete och VFU i sjuksköterskeprogrammet där jag är examinator i två kurser och ansvarig för Nationell klinisk slutexamination (NKSE), ett nationellt samarbete där jag är styrelseledamot. Jag vill bidra till IL med fokus på samverkan för kvalitet i VFU och forskningsanknytning i klinik och utbildning.

Institutionen för information och teknik:

 • Carin Nordström:
  Jag har varit ämnesföreträdare i 6 år och arbetar med kvalitets-, utvecklings-, pedagogiska-och forskningsfrågor löpande. Det är det som är grunden i ett bra program och ämne som också ger nöjda studenter. Samarbeten med parter utanför akademin är oerhört viktiga, vilket jag är en stor förespråkare för och ingår även i institutionens samverkansgrupp. Jag brinner för att skapa det där lilla extra och arbetar ihop med flera inom högskolan för att skapa aktiviteter för studenterna utanför studierna.

Institutionen för kultur och samhälle:

 • Tina Forsberg

 • Magdalena Kania Lundholm:
  Jag är docent i sociologi, anställd som universitetslektor och ämnesansvarig i sociologi. Jag är en av forskningsledarna för TICS-seminariet. Under våren har jag tillsammans med kollegor i utbildningsutskottet sammanställt en attraktiv och forskningsförankrad utbildningsportfölj. Jag är intresserad av att driva frågor som gäller distansundervisning samt forskarutbildningsrättigheter. Jag arbetar fokuserat, engagerat, kommunikativt och resultat-orienterat.

Institutionen för lärarutbildning:

 • Elin Eriksson:
  Jag är förskollärare och grundskollärare, har arbetat vid hda sedan 2015 och disputerade 2022. Jag företräder gärna kollegiet i institutionens ledningsråd och ser det också som en möjlighet att lära mig mer om högskolans övergripande arbete. Om jag blir invald som ledamot i il ser jag det som ett förtroende att förvalta. Förutom att vara hörsam inför kollegiets "röst" i olika frågor ser jag det som särskilt angeläget att verka för våra utbildningars relevans för proffesionsutövandet.

 • Gunn Nyberg:
  Jag har disputerat i utbildningsvetenskap, är lektor i pedagogiskt arbete samt docent i idrotts- och hälsovetenskap inriktning pedagogik. Jag har tidigare varit avdelningschef och ämnesföreträdare för IHV och driver gärna arbetsmiljöfrågor tillika forskning om undervisning och lärande i samverkan med verksamheten. Jag har nu varit kollegial ledamot i IL drygt ett år och märker vad viktigt detta arbete är. Min mandatperiod går ut vid nyår men jag ställer alltså upp för omval.

Institutionen för språk, litteratur och lärande:

 • Lena Dahlstrand:
  Jag har deltagit i kvalitetsarbete runt UKÄ-granskning. Kursplaneutveckling är ett pågående arbete i samklang med kursutvärderingar. Jag prioriterar samarbete och kollegors mående. En stimulerande arbetsmiljö för personal och studerande är centralt.
Tidplan för valet
 • 220912 – 220919: Nomineringsperiod
 • 221003: Valberedningens förslag och övriga nomineringar anslås
 • 221010 – 221017: Den digitala vallokalen öppnas.
  Valet avslutas 221017 klockan 24.00.
 • 221020: Valresultatet tillkännages
 • 230101: Valda tillträder sin mandatperiod
Senast granskad:
Senast granskad: