Institutionen för hälsa och välfärd

Inom institutionen bedrivs forskning och utbildning som skapar och ger livsviktiga kunskaper om unga och äldre.

Om institutionen

Institutionen bedriver flera samhällsbärande utbildningar, såsom sjuksköterskeprogram, barnmorskeprogram, socionomprogram, specialistutbildningar till distriktssjuksköterska samt inom demens och äldrevård. Utöver detta erbjuds idrottstränarprogrammet samt två magisterprogram (fysioterapi samt global, sexuell och reproduktiv hälsa). Vi bedriver nationell likväl som internationell forskning i samarbete med samhällsaktörer inom omvårdnad, sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, socialt arbete, idrotts- och hälsovetenskap samt medicinsk vetenskap.

Institutionen är placerad på campus Falun och är organiserad i sex avdelningar:

 • Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap
 • Avdelningen för omvårdnad 1
 • Avdelningen för omvårdnad 2
 • Avdelningen för medicinska vetenskaper
 • Avdelningen för socialt arbete
 • Avdelningen för SRPH 

Vår undervisning bedrivs på campus och på distans. 

 

Nyheter

Till nyhetsarkivet
 • Medicinsk vetenskap
 • Idrotts- och hälsovetenskap
 • Omvårdnad
 • Socialt arbete
 • Vårdvetenskap
 • Fysioterapi
 • Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2024 består av:

 • Ingela Wiklund, prefekt
 • Kerstin Erlandsson, avdelningsledare och ämnesansvarig 
 • Camilla Udo, tf avdelningsledare
 • Linda Tufvesson avdelningsledare 
 • Elisabet Nerpin, avdelningsledare
 • Joacim Larsen, avdelningsledare
 • Erik Backman, ämnesansvarig
 • Tobias Rudholm Feldreich, ämnesansvarig
 • Katarina Göransson, ämnesansvarig
 • Anna Ehrenberg, ämnesansvarig
 • Peter Nilsson, ämnesansvarig 
 • Linnea McCarthy, doktorandrepresentant 
 • Anton Bergström, studentrepresentant 
 • Sarah Winther, institutionsadministratör 

Beslut och protokoll inom IHOV

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Huvudarbetsmiljöombud

Institutionens utskott för kurs- och utbildningsplaner (UKU) består av: 

 • Joacim Larsen, ordförande
 • Sarah Winther, institutionsadministratör
 • Marika Hagelberg, ledamot
 • Maria Taxell-Stoltz, ledamot
 • Frej Hallgren, suppleant