Institutionen för hälsa och välfärd

Inom institutionen bedrivs forskning och utbildning som skapar och ger livsviktiga kunskaper om unga och äldre.

Om institutionen

Institutionen bedriver utbildningar med stora inslag av verksamhetsförlagda moment såsom sjuksköterskeprogram, socionomprogram, idrottslärarprogram och idrottstränarprogram.

Nyheter

Fler nyheter

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2022 består av:

Beslut och protokoll inom IHOV

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

Inom institutionen finns ämnen.
  • Medicinsk vetenskap
  • Idrotts- och hälsovetenskap
  • Omvårdnad
  • Socialt arbete
  • Vårdvetenskap
  • Fysioterapi
  • Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa