Institutionen för hälsa och välfärd

Inom institutionen bedrivs forskning och utbildning som skapar och ger livsviktiga kunskaper om unga och äldre.

Om institutionen

Institutionen bedriver flera samhällsbärande utbildningar, såsom sjuksköterskeprogram, barnmorskeprogram, socionomprogram, specialistutbildningar till distriktssjuksköterska samt inom demens och äldrevård. Utöver detta erbjuds idrottstränarprogrammet samt två magisterprogram (fysioterapi samt global, sexuell och reproduktiv hälsa). Vi bedriver nationell likväl som internationell forskning i samarbete med samhällsaktörer inom omvårdnad, sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, socialt arbete, idrotts- och hälsovetenskap samt medicinsk vetenskap.

Institutionen är placerad på campus Falun och är organiserad i fem avdelningar:

 • Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap
 • Avdelningen för omvårdnad 1
 • Avdelningen för omvårdnad 2
 • Avdelningen för medicinska vetenskaper
 • Avdelningen för socialt arbete och SRPH 

Vår undervisning bedrivs på campus och på distans. 

 

Nyheter

Valet till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN) är nu avslutat. Valresultatet har nu godkänts och ledamöterna utsedda. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna.

Ta del av de nominerade och valberedningens förslag till lärarrepresentanter i högskolestyrelsen. Valet öppnar 24 april och pågår till 26 april.

Till nyhetsarkivet
Samlokalisering av akademiska miljöer

Ledning och medarbetare

 • Medicinsk vetenskap
 • Idrotts- och hälsovetenskap
 • Omvårdnad
 • Socialt arbete
 • Vårdvetenskap
 • Fysioterapi
 • Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2023 består av:

Beslut och protokoll inom IHOV

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Huvudarbetsmiljöombud och arbetsmiljöombud

Beredningsgrupp för kurs- och utbildningsplaner

Institutionens beredningsgrupp för kurs- och utbildningsplaner (BKU) består av: 

 • Joacim Larsen, ordförande
 • Sarah Winther, institutionsadministratör
 • Marika Hagelberg, ledamot
 • Peter Nilsson, ledamot 
 • Maria Taxell-Stoltz, ledamot

Möten under vårterminen 2023 hålls följande datum:

7/2 (deadline 24 januari)

5/4 (deadline 22 mars)

9/5 (deadline 25 april)