Nyheter Institutionen för hälsa och välfärd

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Är du intresserad av att vara med och påverka högskolans utveckling eller vet du någon som du tycker skulle passa för uppdraget? Nominera senast 11 april.
Nyhet
Distriktssköterskeprogrammet bedriver utbildning av hög kvalitet och det vill vi fira med tårta och kaffe!
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "kvalitet" på.
Är du intresserad av att arbeta med högskoleövergripande kvalitetsfrågor? Ställ upp i valen till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) eller forskarutbildningsnämnden (FUN). Du kan även nominera någon som du tycker skulle vara en bra kollegial ledamot. Nominera senast 15 mars.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "ansvar" på.
Snart är det val till UFN och FUN. Ta del av de preliminära vallängderna och se om du är röstberättigad.
Nyhet
Mugg Högskolan Dalarna logotyp bord inomhus.
Under februari gavs möjlighet att via ett formulär på medarbetarwebben bidra med synpunkter och idéer till den faktainsamling som pågår med anledning av lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna. 120 svar har inkommit.
Nyhet
En person som sitter vid en laptop och jobbar/studerar.
Har du tankar och synpunkter om lokaliseringen av de sammanhållna akademiska miljöerna? Fram till den 17 februari har du möjlighet att dela med dig tankar via ett webbformulär. Ett stort antal synpunkter har redan inkommit, men alla synpunkter välkomnas.
Nyhet
Tre personer kvinnor står inomhus glada
Högskolan Dalarnas interna samverkanspris delas ut till Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog för deras bedrifter att utveckla och förbättra barnmorskeutbildningen i Bangladesh genom att utbilda barnmorskelärare.
Nyhet
Närbild på två kaffekoppar på ett vitt bord, en med texten drömmar och en med Högskolan Dalarnas logotyp.
Fakta- och datainsamlingen som pågår både besvarar frågor och väcker nya i processen för lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna. En viktig fråga som styrgruppen har diskuterat är vilka samarbeten mellan miljöerna som är extra viktiga att ta hänsyn till. Vad tycker du?
Nyhet
Bild på person i rullstol tagen från överkroppen och nedåt.
Institutionen för hälsa och välfärd (IHOV) har ingått ett samarbetsavtal med WHO kring assisterande teknik. Samarbetet handlar om att öka tillgången till assisterande teknik i världen.
Nyhet
År 2016 fick Högskolan Dalarna i uppdrag av UNFPA i Bangladesh och svenska SIDA att utbilda barnmorskelärare. Den femte december 2022 var det stor avslutningsceremoni i Dhaka med 162 utbildade barnmorskelärare, fem läkare och några regeringstjänstemän samt fyra från den privata sektorn.
Nyhet
Idrottslärarstämman arrangeras årligen av Svenska Idrottslärarföreningen och i år är Högskolan Dalarna i Falun värdar för arrangemanget. Utöver Högskolan Dalarna och Svenska Idrottslärarföreningen är även Mistra-projektet medarrangör.
Nyhet
Två personer kvinnor står inomhus.
Högskolan Dalarna är en del av nya forskarskolan ”Nära vård” som har beviljats 21,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
Nyhet
Fasad med text.
Ämnet SRPH har tillsammans med kollegor från Omvårdnad och NGL varit i Gambia i november för att arbeta med utbildningsaktiviteter och forskningsplanering. Ulrika Byrskog, legitimerad barnmorska, lektor och docent, berättar mer om resan.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "Framtid".
Valet till institutionernas ledningsråd är nu avslutat. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna i ditt IL.
Nyhet
Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbeten mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.
Nyhet
Person håller i ett lila papper med texten "möjlighet" på.
Nu kan du nominera dina kandidater till institutionens ledningsgrupp, IL. Detta är en möjlighet för dig att påverka utformningen av ledningsgruppen vid institutionerna – att säkerställa att de du önskar se i ledningen också är nominerade. Alla medarbetare vid högskolan kan nominera kandidater.
Nyhet
Noor Islam Pappu är en ovärderlig kugge i lärarlaget för det webbaserade magisterprogrammet som Högskolan Dalarna erbjuder och som är speciellt utformat för barnmorskelärare i Bangladesh.
Nyhet
Högskolan Dalarna har befordrat Kerstin Erlandsson till professor i ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
Nyhet
Önskar du bli ledamot i utskottet för granskning av utbildning, UGU, vid institutionen för lärarutbildning? Skicka in din intresseanmälan senast den 14 juni.
Nyhet
Porträtt av Helena Fridberg
Den 20 maj disputerar Helena Fridberg i ämnet vårdvetetenskap med avhandlingen "The complexities of implementing person-centred care in a real-world setting: A case study with seven embedded units".
Nyhet