Veronica Sjöberg disputerar i vårdvetenskap

Veronica Sjöberg disputerar i ämnet vårdvetenskap med avhandlingen "eVIS – A digital support for physical activity in patients with chronic pain” den 24 november 2023.

Smärta, både kortvarig och långvarig, utgör en av de vanligaste anledningarna för patienter att söka vård. Veronica Sjöberg har utvecklat en app för behandling, som visualiserar fysisk aktivitet och smärta och som kan leda till ökad fysisk hälsa hos personer med långvarig smärta.

Veronica Sjöberg disputerar i vårdvetenskap 24 november 2023 med avhandlingen eVIS – A digital support for physical activity in patients with chronic pain. 

Nytt digitalt stöd kan hjälpa vid smärta - Högskolan Dalarna (du.se)

Veronica Sjöberg
Universitetsadjunkt medicinsk vetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: