Dekanerna informerar – september 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om valen till IL, förberedelser inför utvärdering av forskningsverksamheten, samt hur du nominerar kandidater till hedersdoktorer.

På gång

Kom ihåg att rösta i valen till institutionernas ledningsråd

UFN anordnar i oktober val av kollegiala ledamöter till institutionernas ledningsråd, IL. Den 3 oktober tillkännages valberedningarnas förslag på medarbetarwebben, där du också kan läsa mer om hur valen går till och varför de är viktiga. Valen till IL pågår den 10–17 oktober 2022. Glöm inte att rösta!

Förberedelser för utvärdering av forskningsverksamheten 2023

Utskottet för granskning av forskningsverksamheten, UGF, har besökt institutionerna och informerat om det arbete som sker inom UGF och stödet under hösten och om det förberedande arbete som institutionerna har att göra under hösten 2022. UGF har tagit emot remissvaren om mallar till självvärdering och till sakkunniga och mallar har fastställts av nämnden. Dessa kommer att skickas ut till institutionerna i svensk och engelsk version. Läs mer om nämndens utvärderingsverksamhet.

Kvalitetskrav och funktioner för kvalitetsansvar

UFN arbetar vidare med verksamhetsuppdraget att se över kvalitetskrav och funktioner för kvalitetsansvar vid lärosätet (till exempel examinator, kursansvarig, programansvarig, ämnesföreträdare), samt hur begreppet ämne i akademisk mening ska användas i utbildning vid Högskolan Dalarna. Nämnden planerar att skicka ut ett underlag på remiss senare under hösten.

Nominera kandidater till hedersdoktorer senast 28 oktober

Högskolan Dalarna utser i samband med akademisk högtid hedersdoktorer. Ett hedersdoktorat är ett uttryck för Högskolan Dalarnas uppskattning av framstående insatser inom något av lärosätets verksamhetsområden. Det bör också betraktas som ett avstamp till ytterligare bidrag till något av dessa. Välkommen att nominera kandidater till hedersdoktor inför Akademisk Högtid 2023. Läs mer om hur du nominerar.

Fastställda styrdokument

Nya ledamöter

  • Lena Skoglund (universitetslektor i biologi) som ny ledamot av utskottet för granskning av utbildning, UGU, vid Institutionen för Lärarutbildning, ILU.

  • Roger Nyberg (universitetslektor i informatik) som ledamot av UFN från och med januari 2023. Roger ersätter Katherina Dodou fram till juni 2023.

Med önskningar om en fortsatt fin termin. 

Kontakt
Katherina Dodou
Docent engelsk litteratur inriktning litteraturdidaktik (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: