Lagring och filhantering

Du kan lagra 2 GB på ditt användarkonto. Du kan själv se hur mycket utrymme du utnyttjat på sidan Mitt användarkonto.

Slut på lagringsutrymme

Behöver du mer lagringsutrymme, börja med att frigöra mer utrymme från din användare genom att spara ner material till en annan lagringsmedia. Vissa kurser kräver att deltagare har mera utrymme, men då krävs tillstånd från kursens lärare.

Säkerhetskopiering

Det tas backup på ditt material som finns på ditt användarkonto varje natt.

Åtkomst utanför Campus

Om du vill komma åt dina filer på Högskolan server när du inte är på Campus ska du använda SFTP-protokollet. Vi rekommenderar att du använder programmet WinSCP.
Ladda hem programmet, installera det och gör dessa inställningar:

  • Hostname: maggie.du.se
  • User name och Password: ditt användarnamn och lösenord från Högskolan Dalarna

Logga in

För att komma åt din www-mapp
Tryck Ctrl + o och skriv
/www/student/användarnamn - där det från början står /home/student/användarnamn

Det går också bra att klicka på användarnamn och i den adress som kommer upp byta home mot www.

MAC

Om du har MAC kan du använda Cyberduck.

Upphovsrättskyddat material

Det är inte tillåtet att spara upphovsrättskyddat material på din användare om du inte har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller själv äger rättigheterna till materialet.

Senast granskad:
Senast granskad: