Patrik har läst till specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

– Jag tycker det gick väldigt bra att studera via nätet. En fördel var att alltid ha möjlighet att samtala med lärare genom att boka ett enskilt möte över videosamtal, säger Patrik.

Porträttbild

Jag har alltid haft ett intresse av att arbeta med personer med demenssjukdom och eftersom jag starkt tror på att hälso- och sjukvård ska bygga på den senaste evidensen och beprövade erfarenheten valde jag att specialisera mig inom demensvård.

En stor fördel med den här utbildningen var att flera av lärarna hade disputerat inom omvårdnad med inriktning demensvård, vilket gav utbildningen en hög kvalitet. En annan fördel var att jag vid Högskolan Dalarna fick möjlighet att även ta ut en magisterexamen utöver en specialistsjuksköterskeexamen.

Jag tycker det gick väldigt bra att studera via nätet. En fördel var att alltid ha möjlighet att samtala med lärare genom att boka ett enskilt möte över videosamtal.

Idag arbetar jag både som sjuksköterska inom hemsjukvården och med att utveckla omvårdnaden för personer med demenssjukdom på ett demensboende. Det bästa med arbetet är när teamet tillsammans utformar den bästa vården och omsorgen för de personer som är i behov av hjälp.

Utbildningen gav mig massor av nya kunskaper och många chanser till reflektion. Jag tycker också det var intressant att få se hur omvårdnadsforskningen inom demensvård pågår. Det finns många möjligheter till en förbättrad vård för personer med demenssjukdom.

Om du funderar på att söka, se till att lyssna på lärarna! De har stor kunskap, ofta mångårig erfarenhet och vill genuint hjälpa dig att ta dig igenom dina studier!

Senast granskad:
Senast granskad: