”Att studera öppnade upp för möjligheter jag inte visste jag hade”

Hon var säker – studier var inget för henne. Nu är hon forskarstuderande. Studierna vid Högskolan Dalarna förändrade Marieke Rynosons framtid och hennes kunskaper är efterfrågade.

Kvinna i brun rock står utomhus, det ligger snö på backen.
– Fortsätt drömma, säger Marieke. Som ung hade hon inte en aning om att hon skulle frysa i Sverige och vara forskarstuderande, vad som sker sen får tiden utvisa. Norkay AB

Hon växer upp i norra Tyskland i en familj som bilade till Sverige varje sommar. Där hopträngd i baksätet mellan packning och pappas utrustning för fallskärmshoppning kunde hon inte ana att hon i framtiden skulle bo i Dalarna.

Efter gymnasiet trodde Marieke att hon var klar med sina studier, hon ville jobba med något konkret och praktiskt. Det resulterade i en lärlingsutbildning som kyrkomålare, ett arbete där hennes historiska intresse kom till användning och där det praktiska arbetet fick ta plats. Därmed ökade hennes nyfikenhet för renovering av gamla byggnader och ledde in henne på en utbildning som byggnadsingenjör. Så träffar hon masen Rikard och flyttar till Sverige och Säter.

Marieke Rynoson

Ålder: 29 år

Bakgrund: Kyrkomålare, kandidatexamen som byggnadsingenjör, magisterexamen i energieffektivt byggande.

Intressen: Syr sina egna kläder.

Aktuell: Forskarstuderande inom energieffektivitet.

Vad ska hon göra i Sverige? Kan hon ha användning för sin utbildning? Marieke upptäcker en högskoleutbildning i energieffektivt byggande och tänker att hennes tidigare kunskaper och intresse för att leva mer hållbart är en perfekt matchning. 

– Det kändes så självklart – att det var meningen att jag skulle hamna här och kunna gå den här utbildningen, säger Marieke.

Att bli student efter att ha jobbat i flera år var en enklare omställning än vad Marieke trott.

– En mindre högskola som Högskolan Dalarna passar mig verkligen, här känner vi varandra. Vi är ”du” med varandra – oavsett om man är professor eller student. Känslan är att våra lärare verkligen vill se oss lyckas.

Hennes lärare Jonn Are Myhren, nickar instämmande.

– Vi studerar frågor som rör ett hållbart samhälle, en fråga som hela tiden är aktuell och då måste även våra studenters kunskaper vara uppdaterade och följa utvecklingen som sker. Där tillför den forskning som vi parallellt jobbar med mycket, säger Jonn Are, som är ansvarig för magisterprogrammet i energieffektivt byggande.  

Jonn Are och Marieke är överens om att utvecklingen och utformandet av framtidens energieffektiva byggnader och boenden är en viktig samhällsfråga och det är en fråga som många företag har intresse av också vilket har märkts.

– Under utbildningen var det kontinuerliga företagsbesök vilket gjorde att man som student fick kontakt med olika arbetsgivare. Det gjorde också att all den teori som vi tog del av omvandlades till praktik. Dessutom blev man mer motiverad att plugga när det blir tydligt att våra kunskaper är efterfrågade, säger Marieke.

Man i svart jacka och kvinna i brun rock promenerar tillsammans på en gata med snö på backen.
Marieke Rynoson och Jonn Are Myren är numera kollegor. De ser fram emot att inte bara studera energieffektiva byggnader i utan också ha en energieffektiv byggnad som arbetsplats när Högskolan Dalarnas nya campus mitt i centrala Borlänge är klart hösten 2024. Norkay AB

 

När Marieke var klar med studierna såg hon fram emot att jobba med analyser av olika byggnader för att kunna ge förslag på hur de kan bli mer energieffektiva både för de boende och själva byggnaden. Men också och att få kombinera sitt intresse för gamla byggnader med sina nya kunskaper även praktiskt.

– Men så fick jag frågan av en mina lärare om jag funderat på att forska? ”Jag?” var mitt spontana svar. Men så blev det, skrattar Marieke.

Läraren hade sett Mariekes engagemang och intresse under utbildningen och såg en möjlighet för henne att få än djupare kunskaper. Under cirka fyra år framöver kommer Marieke arbeta med att studera integreringen av solceller i byggnaders energisystem. Vad som sker sen funderar inte Marieke så mycket på. Men, hennes förkärlek för gamla byggnader som den tidigare kyrkomålaren hon är, i kombination med hennes kunskaper om hur energieffektivitet kan skapas hoppas hon åtminstone i framtiden kunna få tillämpa på ett eget hus.

– Mina studier öppnade upp för möjligheter jag inte visste jag hade, konstaterar Marieke. Och fortsätter: Här är jag – hon som inte skulle plugga alls, och nu är det mitt jobb – att studera. Livet kan ta nya vägar.

Senast granskad:
Senast granskad: