Linnea har läst specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

– Det är en ynnest att få fördjupa sina kunskaper och utvecklas vidare in i en ny profession, säger Linnea Gustavsson.

Porträttbild av Linnea Gustafsson

År 2013 tog Linnea Gustavsson examen som sjuksköterska och började därefter arbeta på Sunderby sjukhus i Luleå. 2018 gick flyttlasset till Falun och hon tog steget till att börja arbeta på vårdcentral. Linnea kände under tidens gång att hon ville utvecklas vidare och även få möjligheten att arbeta inom barnhälsovård. Att söka sig till Högskolan Dalarna blev därför det naturliga valet eftersom den vidareutbildning hon efterfrågat fanns på orten.

– Jag har alltid varit väldigt fascinerad av människor och livsöden. Det är mycket speciellt att arbeta med människor och jag tror aldrig jag kommer tröttna på det. Just att få arbeta med barn var en stor drivkraft jag hade och att specialisera mig inom mitt yrke kändes därför givet. Jag har även relativt små barn, så det underlättade i familjelivet att utbildningen fanns på orten, säger Linnea Gustafsson.

Hur skulle du beskriva utbildningen?

– Den är väldigt rolig och stimulerande. Många av föreläsningar håller en varierad och hög nivå. Något jag även vill lyfta är lärarlaget som verkligen vill stötta oss studenter och är måna om att vi tar oss igenom utbildningen.

Kan du berätta om kurserna och vad som är det bästa med utbildningen?

– Kurserna har varit varierande och vi har pratat mycket kring det preventiva och hälsofrämjande arbetet på olika nivåer. Jag har till exempel fått mer kunskap om samtalsmetodik och även haft en hel dag med träning i motiverande samtal som var väldigt givande. Variationen av teori, seminarium och vissa praktiska moment har stimulerat mig på ett väldigt bra sätt.

– Det bästa med utbildningen är helt klart mångfalden och bredden. Det är en ynnest att få fördjupa sina kunskaper från grundutbildningen och utvecklas vidare in i en ny profession. I det praktiska arbetet så är mötena med patienterna det som gör arbetet så otroligt roligt.

Vad är det roligaste som du kommer ihåg från din utbildning?

– Både roligast och mest krävande var kursen i förskrivningsrätt. Där kände jag verkligen att jag lärde mig mycket och utvecklades både som person och i min nya yrkesroll.

– Även den verksamhetsförlagda utbildningen på BVC var mycket givande och jag uppskattar arbete på vårdcentral med till exempel hudbedömningar. Just bredden i rollen som distriktssköterska har varit allra roligast.

Har du några råd till blivande studenter som vill läsa samma utbildning?

– Förbered dig på att det kommer bli mycket pluggande och stundtals intensivt, men det kommer även vara intressant och mycket lärorikt på flera plan. Om möjligheten finns skulle jag rekommendera endast plugga under studietiden. Det märks att utbildningen är på heltid och ibland kan det vara svårt att få ihop timmarna.

Senast granskad:
Senast granskad: