Jelena läser till specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

– Våra lärare har hög kompetens inom området och jag aldrig känner mig ensam som student, säger Jelena.

Porträttbild

Tycker du att du är i fas med studierna?

Ja, det tycker jag. Tack vare distansundervisning som är väldigt bra organiserad hinner jag med både studier, familjen och arbetet.

Varför valde du att studera detta program?

Jag har ett stort intresse för demensområdet och redan som nyexaminerad sjuksköterska för 12 år sedan valde jag Äldreomsorgen och att ta hand om personer med demenssjukdom. Idag arbetar jag som demensvårdutvecklare i ett Demensteam vilket kräver hög kompetens och att man ständigt är uppdaterad inom ny forskning och nya ämnen. Detta program ger mig denna möjlighet, att utvecklas både individuellt och professionellt.

Vad hade du för erfarenheter inom demensvård innan du började denna utbildning?

  • 5 år som sjuksköterska inom särskilt boende för äldre med demenssjukdom.
  • 3 år som sjuksköterska inom primärvården, hemsjukvård.
  • 3 år som sjuksköterska, demensvårdsutvecklare inom demensteamet.

Hur upplever du att det är att studera på distans?

Jag har erfarenhet av att studera på distans sedan tidigare, då hela min sjuksköterskeutbildning var på distans. Nu tycker jag att Högskolan Dalarna erbjuder en riktig bra distansutbildning vilken motsvarar ordet ”distans” det vill säga att man kan bo utanför Sverige, om man nu vill det, och ändå ha möjlighet att studera. Distansutbildning ger möjlighet till egen planering och att man har möjlighet att arbeta parallellt.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen är att våra lärare har hög kompetens inom området och jag aldrig känner mig ensam som student. Jag får väldigt fort respons om jag har frågor och funderingar. Utbildningen ger även möjlighet att träffa studenter från olika kommuner och dela erfarenheter. Föreläsningar som är inspelade ger en möjlighet att titta när man själv vill och kan om man inte kan närvara live på dessa.

Några områden från utbildningen som kommer att vara speciellt viktiga för mig i mitt kommande arbete känner jag är personcentrerad vård och multiprofessionellt arbetssätt.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

Jag känner att ingen vecka är den andra lik och jag säger det med hänvisning till att detta är en distansutbildning som ger möjlighet att själv organisera sina studier men det finns så klart studiehandledning som hjälper till att gå igenom kursen och göra olika prioriteringar.  I alla kurser har man möjlighet att diskutera med andra studenter och lärare som hjälper till i läroprocessen.    

Har du några tips till blivande studenter som är intresserade att söka?

Läs igenom kursprogrammet och känn efter om det här är det du brinner för. Känns det rätt så sök! Våga utmana dig själv med lärorika diskussioner och reflektioner. Du kommer bli så stolt över dig själv och det arbete du utför.

Hur tycker du det fungerar att kombinera studierna med att arbeta?

Jag tycker att studierna gav mig möjlighet att pröva de teoretiska kunskaperna i praktiken vilket har höjt kvaliteten i det arbetet som jag utför. Tycker också att det är jätteroligt och spännande att utmana sig själv med ständig reflektion. Att kunna närvara på seminarier via webben sparar tid och ger också ekonomisk trygghet, man slipper långa resor exempelvis, man behöver inte vara borta från arbetet så ofta.  

Vad betyder VFU för programmet?

Det betyder ganska mycket på så sättet att kunna väva ihop och omsätta de teoretiska kunskaper i praktiken, samtidigt som man lär känna nya personer och kan dela erfarenheter med andra. Vidare gör man ett förbättringsarbete som utmanar en individuellt och som samtidigt bidrar till en kvalitetshöjning inom demensvården. VFU ger en bekräftelse för den kunskap och erfarenhet man har fått under programmets gång.

Senast granskad:
Senast granskad: