Armand har läst specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre

– Kurserna gjorde mig motiverad och fick mig att längta till arbetslivet, säger Armand Jaçell.

Porträttbild

Varför valde du att studera på programmet?

– Innan jag började utbildningen hade jag varit sjuksköterska i åtta år och arbetat på flera kliniker utomlands och i Sverige. Intresset för den äldre människan och dess sjukdomar förstärktes under tiden som jag jobbade i Italien. De äldre patienterna har ofta andra symtom och andra utmaningar än yngre patienter. Efter några år som sjuksköterska i Sverige kände att jag ville fördjupa mina kunskaper om vården av de äldre för att få en bredare kunskap och förståelse för de äldres hälsa och ohälsa, därför valde jag att söka inriktningen vård av äldre.

Vilka erfarenheter hade du innan du började utbildningen?

– Jag har jobbat i Italien 4 år och 1 år i Albanien inom ortopedin och inom kommunal vård. Under den perioden började jag att älska jobbet med de äldre och det som jag brinner mest för.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Att kurserna gjorde mig motiverad och fick mig att längta till arbetslivet, samt att det förhoppningsvis ger mig möjlighet att göra det som jag älskar, att forska. Att det också var på distans var perfekt för mig.

Hur har det varit att studera på distans?

– Först det vart nytt för mig, men att studera på distans passade perfekt. Allt har fungerat jättebra, aldrig krånglat något. Kommunikationen med lärarna är utmärkt. Det var det bästa val som jag kunde göra.

Hur tycker du det fungerar att kombinera studierna med att arbeta?

– Det har fungerat jättebra, jag har haft full kontroll över studierna och över jobbet, både verksamhetschefen och lärarna har stöttat mig mycket under hela perioden. Jag är jättetacksam för allt.

Vad betydde det att få göra praktik under studietiden?

– VFU (verksamhetsförlagd praktik) är en viktig del av vård av äldre. Under VFU jag har fått möjlighet att lära mig väldigt mycket och öka mina kunskaper. 

Hur får du nytta av dina kunskaper i ditt arbete som specialistsjuksköterska i vård av äldre?

– Jag kommer att använda mina nya kunskaper inom verksamheten som jag jobbar. I dagsläget är mer än 80 procent av patienterna som blir inlagda inom ortopedin äldre och att hjälpa de med dem nya kunskaper och samtidigt utveckla det och utbilda mina kollegor.  Jag är väldigt intresserad av att forska och förstå äldrevården. 

Har du några tips till blivande studenter som är intresserade att söka?

– Om du verkligen gillar att arbeta med de äldre och du brinner för detta, sök den här utbildningen.

Senast granskad:
Senast granskad: