Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-01-03

Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap (GSK2PT)

V3J8F (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 5, ORD)

Litteratur

 • Edling, C., & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder : grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144041578
  Bok / Antologi
 • Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., et al. (2017). Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad (Femte upplagan). Stockholm: Wolters Kluwer. ISBN: 9789139115151
  Bok / Antologi
 • Ingemann, J. H. (2016). Vetenskapsteori för samhällsvetare (1 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140690012
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097329
  Bok / Antologi
 • Badersten, B., & Gustavsson, J. (2015). Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144104256
  Bok / Antologi