Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-23

Examensarbete i modersmål arabiska för ämneslärarexamen, inriktning grundskolans årskurs 7-9 (ASS28X)

V3HMV (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101613
  Bok / Antologi
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (. R. B. (2018). Research Methods in Education (Eighth edition). Abingdon: Routledge. ISBN: 9781138209886
  Bok / Antologi
 • Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122885
  Bok / Antologi
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi
 • Lindstedt, I. (2019). Forskningens hantverk (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144130019
  Bok / Antologi