Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-02-22

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv (GSS36C)

V3HLW (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Bijvoet, E. (2024). Språkattityder och språkideologier. I E. Sundgren (Red.), Sociolingvistik (3 uppl., ss. 85-109). Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147149377
  Kapitel i bok (antologi)
 • Bylin, M., & Melander, B. (2024). Språkpolitik och språkvård. I E. Sundgren (Red.), Sociolingvistik (3 uppl., ss. 253-268). Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147149377
  Kapitel i bok (antologi)
 • Degrenius, J. (2020). Flerspråkighet i samtida svensk raplyrik - performativitet, pragmatik och poesi [Elektronisk resurs]. 76 s. Hämtad från https://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1702198/FULLTEXT01.pdf.
  Läsanvisning:Valfri (ej obligatorisk)
  Övrigt:Magisteruppsats
  E-bok eller PDF
 • García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century : a global perspective (1 uppl.). Malden, MA: Blackwell Pub.. ISBN: 9781405119948
  Läsanvisning:(s 73-92)
  Övrigt:(19 s.) Boken finns som E-bok på Högskolan Dalarnas bibliotek
  Bok / Antologi
 • Jagne-Soreau, M. (2019). Att vakna upp som suedi. Nordisk poesi, 4(1), 43-60. DOI: 10.18261/issn.2464-4137-2019-01-04
  Tidskriftsartikel
 • Josefsson, M. (2021). "Varför ska jag lära mig arabiska? Jag bor ju i Sverige." En studie av språkval i två arabiska familjer. [Elektronisk resurs]. 98 s. Hämtad från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/69367/gupea_2077_69367_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
  Läsanvisning:Valfri (ej obligatoriskt)
  Övrigt:Magisteruppsats
  E-bok eller PDF
 • Kolu, J. (2017). "just de niillä oli sovmorgon" - Kulturella och pragmatiska aspekter på kodväxling i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors. Språk & stil, NF 27, 129-158. Hämtad från https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1173908/FULLTEXT01.pdf. ISSN: 1101-1165
  Tidskriftsartikel
 • Lainio, J. (2024). Flerspråkighet och språkkontakter i Sverige. I E. Sundgren (Red.), Sociolingvistik (3 uppl., ss. 199-226). Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147149377
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindberg, I. (2013). Samtal och interaktion i språkforskning. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 481-518). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindberg, I. (2005). Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127504964
  Läsanvisning:Kapitel 7-8
  Bok / Antologi
 • Norrby, C. (2014). Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088884
  Läsanvisning:Kapitel 6 (finns scannat i Learn)
  Bok / Antologi
 • Myndighetspublikation
 • Rosén, J., & Wedin, Å. (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet : ett kritiskt perspektiv (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112081
  Bok / Antologi
 • Senter, K. (2024). Förortsförankrat tal. I E. Sundgren (Red.), Sociolingvistik (3 uppl., ss. 181-198). Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147149377
  Kapitel i bok (antologi)
 • Sundgren, E. (2024). Inledning. I E. Sundgren (Red.), Sociolingvistik (3 uppl., ss. 8-24). Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147149377
  Kapitel i bok (antologi)
 • Wirdenäs, K., & Norrthon, S. (2024). Samtal och samtalsforskning. I E. Sundgren (Red.), Sociolingvistik (3 uppl., ss. 130-155). Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147149377
  Kapitel i bok (antologi)
 • Forskningsartiklar (en av följande forskningsartiklar läses noggrant - övriga läses översiktligt).
  Text
 • Cekaite, A., & Björk-Willén, P. (2012). Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use. International Journal of Bilingualism, 17(2), 174-188. DOI: 10.1177/1367006912441417
  Tidskriftsartikel
 • Kahlin, L., Keevallik, L., Söderlundh, H., et al. (2021). Translanguaging as a resource for meaning-making at multilingual construction sites. Multilingua, 41(3), 261-280. DOI: 10.1515/multi-2021-0125
  Tidskriftsartikel
 • Lehti-Eklund, H. (2012). Code-switching to first language in repair – A resource for students’ problem solving in a foreign language classroom. International Journal of Bilingualism, 17(2), 132-152. DOI: 10.1177/1367006912441416
  Tidskriftsartikel
 • Osvaldsson, K., Persson-Thunqvist, D., & Cromdal, J. (2012). Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish. International Journal of Bilingualism, 17(2), 205-220. DOI: 10.1177/1367006912441420
  Tidskriftsartikel
 • Slotte-Lüttge, A., Pörn, M., & Sahlström, F. (2012). Learning how to be atähti: A case study of language development in everyday situations of a 7-year-old multilingual Finnish child. International Journal of Bilingualism, 17(2), 153-173. DOI: 10.1177/1367006912441418
  Tidskriftsartikel
 • Wedin, Å., & Shaswar, A. (2019). Whole class interaction in the adult L2-classroom. Apples - Journal of Applied Language Studies, 13(2), 45-63. DOI: 10.17011/apples/urn.201903251959
  Tidskriftsartikel

Referenslitteratur