Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-30

3D-CAD – grundkurs (GMT338)

V3HLB (VT24, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Eriksson, N., & Karlsson, B. (2014). Verkstadshandboken (15 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147115419
    Övrigt:Referenslitteratur – behöver ej införskaffas.
    Bok / Antologi
  • Lundkvist, B. (1997). Ritteknik (7 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9147011238
    Bok / Antologi