Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-13

Politiskt deltagande (GSK2PN)

V3HK9 (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 4, ORD)

Litteratur

 • Abdelzadeh, A. & Lundberg, E. (2022). Det demokratiska utanförskapets geografi. I Betänkande av kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati. 1 uppl. Stockholm: Elanders, ss. 34-61. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/contentassets/1c02dd0d709648efa9828697dcef1f97/var-demokrati--vard-att-varna-varje-dag.-volym-2-antologin-100-ar-till-sou-202228.pdf.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Almeida, P. (2019). Social movements : the structure of collective mobilization. 2 uppl. Oakland, California: University of California Press. ISBN: 9780520290914
  Läsanvisning:1-18 samt 44.62
  Bok / Antologi
 • Dalton, R. J. (2017). Participation gap : social status and political inequality. 1 uppl. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780198733607
  Bok / Antologi
 • Ekman, J. & Amnå, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. Human Affairs, 22(3), ss. 283-300. DOI: 10.2478/s13374-012-0024-1
  Tidskriftsartikel
 • Hagevi, M. (red.). (2019). Partier och partisystem. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144128122
  Bok / Antologi
 • Teorell, J. (2006). Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. European Journal of Political Research, 45(5), ss. 787-810. DOI: 10.1111/j.1475-6765.2006.00636.x
  Tidskriftsartikel
 • Uba, K. & Jansson, J. (2023). Politiskt deltagande : val, partier och protester. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144153469
  Bok / Antologi