Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-15

Applikationsutveckling för mobila Android-enheter I (IK1095)

V3HJ8 (VT24, 25%, Blandad, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • (2021). Android for Developers. Hämtad 2021-01-01 från https://developer.android.com/.
    Webbsida
  • Ytterligare litteratur i kursrummet, länkar och pdf's.
    Text