Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-13

Franska I: Kultur och samhälle (GFR35E)

V3HFM (VT24, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Steele, R. (2017). Civilisation progressive du français : intermédiaire : avec 600 activités (Deuxième édition). Paris: CLE International. ISBN: 9782090381252
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Bourel, G., Chevallier, M., Guillausseau, A., et al. (2023). Bescherelle Chronologie L'Histoire de France (3 uppl.). Paris: Hatier. ISBN: 9782401094383
    Bok / Antologi