Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-01-23

Det postsovjetiska ryska samhället (GRY284)

V3HDP (VT24, 50%, Kväll, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Sakwa, R. (2021). Russian politics and society (Fifth edition). Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN: 9780415538466
    Bok / Antologi
  • Digital material, ca 300 s..
    Text