Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-14

Franska: Förberedande kurs III (GFR2HY)

V3HCL (VT24, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Sanner, M., & Wennberg, L. (2011). Genial 3 Allt-i-ett-bok (senaste uppl.). Stockholm: Natur och Kultur.
  Bok / Antologi
 • Wall, K., Behar, D., Ekman, M., et al. (2014). Den franska grammatiken (Senaste upplagan). Sanoma utbildning.
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Glaud, L., Lannier, M., Loiseau, Y., et al. (2015). Grammaire essentielle du français, A2 (senaste upplagan). Paris: Didier. ISBN: 9782278081028
  Bok / Antologi
 • (2015). Norstedts svenska-franska, franska-svenska ordbok (Senaste upplagan). Stockholm: Norstedts.
  Bok / Antologi
 • (2021). Petit Robert de la langue française (Senaste upplagan).
  Bok / Antologi