Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-15

Franska III: Språkvetenskaplig analys - teori och metod (GFR2X5)

V3HCG (VT24, 25%, Kväll, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • En samling artiklar, ca 100 s. / A number of articles, c. 100 p.
  Text

Referenslitteratur

 • Maingueneau, D. (2021). Discours et analyse du discours : une introduction (Deuxième édition.). Paris: Armand Colin. ISBN: 9782200631710
  Bok / Antologi
 • Williams, G. (Red.). (2005). La linguistique de corpus (1 uppl.). Rennes: Presses universitaires de Rennes. ISBN: 2753500460
  Bok / Antologi
 • "Le Grand Robert de la langue française". (Finns elektroniskt på biblioteket: http://libguides.du.se/content.php?pid=596934).
  Text
 • (2012). Norstedts svensk-franska, fransk-svenska ordbok (Senaste upplagan). Stockholm: Norstedts.
  Bok / Antologi