Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-21

Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik (EN2035)

V3HBT (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Wray, A., & Bloomer, A. (2012). Projects in linguistics and language studies: A practical guide to researching language (3 uppl.). London: Hodder Education. ISBN: 9781444145366
    Bok / Antologi
  • Övrig litteratur väljs i samråd med uppsatshandledaren. / Other literature is chosen in cooperation with the thesis supervisor.
    Text