Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-02-09

Engelska för grundlärare åk 4-6, 1B (GEN2LD)

V3HAX (VT24, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Engelsk språkdidaktik II
2. Engelskspråkig litteratur och kultur
 • Williams, G., & Normann, A. (Red.). (2013). Literature for the English classroom: theory into practice (2 uppl.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245035001
  Bok / Antologi
 • Donaldson, J. (Red.). (2014). Poems to perform (1 uppl.). London: Macmillan Children's Books. ISBN: 9781447243397
  Bok / Antologi
 • Fleischman, P. (1988). Joyful noise : poems for two voices (First edition.). New York: Harper & Row, Publishers. ISBN: 0060218525
  Bok / Antologi
 • Gaiman, N. (2008). The Graveyard Book (valfri upplaga). HarperCollins. ISBN: 9780060530921
  Bok / Antologi
 • Poesi, film och webbaserat material tillkommer, samt ett urval bilderböcker och barnböcker..
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Engelsk språkdidaktik II
 • Estling Vannestål, M., & Lundberg, G. (Red.). (2010). Engelska för yngre åldrar (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055312
  Bok / Antologi
 • Keaveney, S., & Lundberg, G. (2019). Early language learning and teaching: Pre-A1-A2 (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144127286
  Bok / Antologi
 • Lundberg, G. (2016). Första årens engelska: Förskoleklass till åk 6 (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114408
  Bok / Antologi
 • Pinter, A. (2017). Teaching young language learners (2 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780194403184
  Bok / Antologi
 • Sandström, K. (2011). Kidworthy works : Texts and activities for lower elementary English (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048451
  Bok / Antologi
2. Engelskspråkig litteratur och kultur
 • Nikolajeva, M. (2017). Barnbokens byggklossar (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114675
  Bok / Antologi
 • Sandström, K. (2011). Kidworthy works : Texts and activities for lower elementary English (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048451
  Bok / Antologi
 • Chambers, A. (2011). Tell me : children, reading and talk : with The reading environment (1 uppl.). Woodchester: Thimble Press. ISBN: 9780903355544
  Bok / Antologi
 • Gamble, N. (2019). Exploring children's literature : reading for knowledge, understanding and pleasure (4 uppl.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISBN: 9781526439482
  Bok / Antologi