Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-12

Engelska, Språkdidaktik l (GEN2QW)

V3HAD (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur

 • Gagnestam, E. (2005). Kultur i språkundervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144037384
  Övrigt:Eller: E-bok, 2010, ISBN 9789144061535.
  Bok / Antologi
 • Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom (1 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0194421724
  Bok / Antologi
 • Levihn, U., & Norman, D. (2006). Variation i språkundervisning Malmö: Glerups.
  Bok / Antologi
 • Lightbown, P. M., & Spada, N. (2015). How languages are learned (4 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780194541268
  Bok / Antologi