Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-15

Examensarbete i idrott och hälsa för ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan (AIH24T)

V3H9J (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Backman, E., & Larsson, H. (2014). What should a physical education teacher know? An analysis of learning outcomes for future physical education teachers in Sweden. Physical Education and Sport Pedagogy, 21(2), 185-200. DOI: 10.1080/17408989.2014.946007
  Tidskriftsartikel
 • Engström, L. (2008). Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to middle age—a 38-year follow-up study. Physical Education & Sport Pedagogy, 13(4), 319-343. DOI: 10.1080/17408980802400510
  Tidskriftsartikel
 • Gratton, C., & Jones, I. (2010). Research methods for sports studies (2 uppl.). London: Routledge. ISBN: 0415493935
  Bok / Antologi
 • Iserbyt, P., Ward, P., & Li, W. (2015). Effects of improved content knowledge on pedagogical content knowledge and student performance in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 22(1), 71-88. DOI: 10.1080/17408989.2015.1095868
  Tidskriftsartikel
 • Larsson, H., & Karlefors, I. (2015). Physical education cultures in Sweden: fitness, sports, dancing … learning?. Sport, Education and Society, 20(5), 573-587. DOI: 10.1080/13573322.2014.979143
  Tidskriftsartikel
 • Nyberg, G., Barker, D., & Larsson, H. (2020). Exploring the educational landscape of juggling – challenging notions of ability in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 25(2), 201-212. DOI: 10.1080/17408989.2020.1712349
  Tidskriftsartikel
 • Öhman, M. (2016). Losing touch – Teachers’ self-regulation in physical education. European Physical Education Review, 23(3), 297-310. DOI: 10.1177/1356336x15622159
  Tidskriftsartikel
 • Högskolan Dalarna. (2020). FEN Etiska anvisningar. Hämtad från https://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/ovriga-namnder/forskningsetiska-namnden-fen/. Myndighetspublikation.
  Text