Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-16

Nybörjarsvenska för internationella studenter I (GSS2X7)

V3H97 (VT24, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Rehnqvist, G. (2016). Svenska för utländska studenter (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109480
    Läsanvisning:Kapitel 1-8
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Helander, A., & Parada, M. (2017). På svenska! (Första upplagan). Lund: Folkuniversitetets förlag. ISBN: 9789174347043
    Läsanvisning:Svensk basgrammatik - för den som vill läsa mer om svensk grammatik. Frivillig läsning
    Bok / Antologi