Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-15

Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum (SS3007)

V3H8T (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Block, D. (2007). Second Language Identities London: Continuum.
  Bok / Antologi
 • Creese, A., & Blackledge, A. (2011). "A Flexible and Separate Bilingualism in Complementary Schools". Journal of Pragmatics, (43), 1196-208.
  Övrigt:12 s.
  Tidskriftsartikel
 • Garcia, O., & Li, W. (2014). Translanguaging: language, bilingualism and education Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
  Bok / Antologi
 • Gorter, D., Zenotz, V., & Cenoz, J. (2014). Minority languages and multilingual education: bridging the local and the global ([Elektronisk resurs]). Dordrecht: Springer Netherlands.
  Bok / Antologi
 • Hornberger, N., & Link, H. (2012). "Translanguaging and transnational literacies in multilingual classrooms: a biliteracy lens". International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 15(3), 261-278.
  Övrigt:17 s.
  Tidskriftsartikel
 • Hornberger, N., & McKay, S. L. (2010). Sociolinguistics and Language Education Bristol: Multilingual Matters.
  Läsanvisning:Valda delar ca 200 s.
  Bok / Antologi
 • Martin-Jones, M., Blackledge, A., & Creese, A. (2012). The Routledge Handbook of Multilingualism New York: Routledge.
  Läsanvisning:Valda delar ca 150 s.
  Bok / Antologi
 • Norton, B. (2013). Identity and Language Learning (2nd Edition) Extending the Conversation Bristol: Multilingual Matters.
  Bok / Antologi
 • (2013). "Language & Education". Special Issue: Multilingual resources in classroom interaction: ethnographic and discourse analytic perspectives, 27(4), 285-381.
  Övrigt:96 s.
  Tidskriftsartikel
 • Ca 1300 s.
  Text
 • Ytterligare litteratur om ca 300 s väljs inom ramen för fördjupning i samråd med kursansvarig.
  Text

Referenslitteratur

 • Wright, W. E., Sovicheth, B., & Garcia, O. (2014). The Handbook of Bilingual and Multilingual Education Oxford: Wiley Blackwell.
  Bok / Antologi