Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-30

Japanska: Kandidatexamensarbete (GJP23Y)

V3H7J (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteratur relevant för uppsatsen väljs i samråd med handledaren.
    Text