Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-18

Kinesiska II med didaktisk inriktning (GKI2MY)

V3H5E (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Muntlig språkfärdighet 2
 • Liu, Y., Yao, T., & Bi, N. (2018). Integrated Chinese 3 (4 uppl.). Boston, MA: Cheng & Tsui. ISBN: 9781622911561
  Bok / Antologi
2. Skriftlig språkfärdighet 2
 • Liu, Y., Yao, T., & Bi, N. (2018). Integrated chinese 3 (4 uppl.). Boston, MA: Cheng & Tsui. ISBN: 9781622911561
  Bok / Antologi
3. Kinesisk språkstruktur
 • Jin, D. (Red.). (2008). practical Chinese grammar for foreigners = : Waiguoren shiyong Hanyu yufa (revised edition). Beijing: Beijing Language and Culture University Press. ISBN: 9787561921630
  Bok / Antologi
4. Översättning
 • Kompendium med kursmaterial. / Compendium with course material. (150 s/p).
  Text
5. Språkdidaktik 2A
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (Sjätte upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104140
  Bok / Antologi
 • Bardel, C., Falk, Y., & Lindqvist, C. (Red.). (2016). Tredjespråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144093185
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Stockholm: Skolverket.
  Övrigt:254 s. ISBN 9789185545506.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf-94. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Myndighetspublikation
 • Kompendium (ca 100 s).
  Text
6. Språkdidaktik 2B
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (Sjätte upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104140
  Bok / Antologi
 • Bardel, C., Falk, Y., & Lindqvist, C. (Red.). (2016). Tredjespråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144093185
  Bok / Antologi
 • Cook, V. J. (. J. (2016). Second language learning and language teaching (Fifth edition). New York: Routledge. ISBN: 9780415713801
  Bok / Antologi
 • Smith, S., & Conti, G. (2023). language teacher toolkit (Second edition.). Monee, IL: Piefke Trading. ISBN: 9783949651960
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Stockholm: Skolverket.
  Övrigt:254 s. ISBN 9789185545506.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Lgr 11 Kursplan i moderna språk i grundskolan. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Lgr11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Kompendium (ca 200 s).
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Muntlig språkfärdighet 2
 • Kleeman, J., & Yu, H. (Red.). (2010). The Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese-Chinese English Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199207619
  Bok / Antologi
 • Ragvald, W., Ragvald, L., & Björverud, S. (2012). Norstedts kinesisk-svenska ordbok (1 uppl.). Stockholm: Norstedts. ISBN: 9789113022925
  Bok / Antologi
2. Skriftlig språkfärdighet 2
 • Kleeman, J., & Yu, H. (Red.). (2010). The Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese-Chinese English Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199207619
  Bok / Antologi
 • Ragvald, W., Ragvald, L., & Björverud, S. (2012). Norstedts kinesisk-svenska ordbok (1 uppl.). Stockholm: Norstedts. ISBN: 9789113022925
  Bok / Antologi
3. Kinesisk språkstruktur
 • Ragvald, W., Ragvald, L., & Björverud, S. (2012). Norstedts kinesisk-svenska ordbok (1 uppl.). Stockholm: Norstedts. ISBN: 9789113022925
  Bok / Antologi
 • Kleeman, J., & Yu, H. (Red.). (2010). The Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese-Chinese English (Latest). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199207619
  Bok / Antologi
4. Översättning
 • Kleeman, J., & Yu, H. (Red.). (2010). Oxford Chinese dictionary : English-Chinese, Chinese-English = Niujin Ying Han Han Ying ci dian : Ying Han, Han Ying (Latest). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199207619
  Bok / Antologi
 • Ragvald, L., Ragvald, W., & Björverud, S. (2012). Norstedts kinesisk-svenska ordbok Stockholm: Norstedts. ISBN: 9789113022925
  Bok / Antologi
 • Ye, Z., & Shi, L. X. (2009). Introduction to Chinese-English translation (latest). New York: Hippocrene Books. ISBN: 9780781812160
  Bok / Antologi
5. Språkdidaktik 2A
 • Ellis, R. (2008). study of second language acquisition (2 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0194422577
  Bok / Antologi
 • Lamy, M., & Hampel, R. (2007). Online communication in language learning and teaching (Latest). Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN: 9780230001268
  Bok / Antologi
 • Malmberg, P., & m fl. (2000). I huvudet på en elev (1 uppl.). Stockholm: Bonniers.
  Bok / Antologi
 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Bok / Antologi
 • Svensson, P. (2008). Språkutbildning i en digital värld. Informationsteknik, kommunikation och lärande (1 uppl.). Stockholm: Norstedts Akademiska förlag. ISBN: 9172275561
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. (2022). Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik (8 uppl.). Umeå: Fundo förlag. ISBN: 9789198603934
  Bok / Antologi
6. Språkdidaktik 2B
 • Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition (2 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780194422574
  Bok / Antologi
 • Gee, J. P., & Hayes, E. (2012). Language and learning in the digital age (1 uppl.). London and New York: Routledge. ISBN: 9781441193629
  Bok / Antologi
 • Lamy, M., & Hampel, R. (2007). Online communication in language learning and teaching Palgrave Macmillan. ISBN: 9781317862840
  Bok / Antologi
 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. (2022). Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik (8 uppl.). Umeå: Fundo förlag. ISBN: 9789198603934
  Bok / Antologi